Jak stosować język korzyści?

Na początek trzeba sobie uświadomić jedną, najważniejszą sprawę – Język korzyści nie jest językiem cech i zalet produktu. Jak sama nazwa na to wskazuje jest to język, który pokazuje nabywcy „jakie osiągnie korzyści?”. Należy jednak pamiętać o tym, że nie dla każdego korzyścią jest to samo. Najpierw potrzebna jest solidna diagnoza potrzeb. Co z tego, że będziemy mówili językiem korzyści, …