Czynniki niebezpieczne

19Praca w zawodzie asystenta klienta, asystent klienta Kraków, jest zajęciem typowo biurowym, związanym z koniecznością długotrwałego przesiadywania przed komputerem i pracy w pozycji siedzącej. Jak wiadomo, taki styl pracy może nie jest bardzo niebezpieczny, jednak na pewno w pewien sposób związany z różnego rodzaju czynnikami środowiska, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie pracownika. W celu zapewnienia odpowiednich środków zaradczych należy poznać podstawowe zagrożenia związane z prać asystenta klienta.

Podstawowe czynniki niebezpieczne i szkodliwe oraz związane z nimi zagrożenia i uciążliwości występujące w biurach to:

 • prąd elektryczny – porażenie prądem zasilającym urządzenia biurowe (np. komputery, kopiarki), urządzenia oświetleniowe i grzewczo-wentylacyjne (np. lampy stołowe, wentylatory, dmuchawy), przedłużacze, przewody, gniazda i wtyczki, tablice bezpiecznikowe,
 • ruchome elementy urządzeń biurowych (np. wentylatorów, kserokopiarek, niszczarek),
 • powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika (np. uszkodzone podłogi i wykładziny, progi, zawilgocone posadzki z terakoty, układanie i zdejmowanie materiałów z regałów i półek bez dostępu z poziomu podłogi),
 • środki chemiczne (np. drażniące, uczulające środki czystości, dezynfekcyjne, bakteriobójcze),
 • przemieszczanie ciężkich przedmiotów (np. komputerów, kopiarek, mebli biurowych),
 • powierzchnia i kubatura pomieszczeń oraz miejsc pracy (np. pomieszczenia zbyt ciasne, za niskie),
 • temperatura, wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniach pracy (np. brak wentylacji naturalnej, ogrzewania zapewniającego właściwą temperaturę),
 • oświetlenie w pomieszczeniach pracy (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego),
 • hałas w miejscu pracy (np. hałas pochodzący ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, urządzeń biurowych, instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych),
 • obciążenia fizyczne spowodowane na przykład niestosowaniem zasad ergonomii w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy (np. nieregulowane, niedostosowane do wzrostu pracownika siedzisko i stół na stanowisku pracy),
 • obciążenia nerwowo-psychiczne (nadmierne obciążenie umysłu, obciążenia emocjonalne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *