Zasady doradzania

Zadaniem asystenta klienta jest umiejętne doradztwo potencjalnemu klientowi w wyborze usług i produktów odpowiednich dla jego potrzeb, asystent klienta Toruń. Na spotkaniach z klientami cały czas należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach, których nie należy zaniedbywać i o które jednakowo należy dbać. Każdy asystent, czy to przed rozpoczęciem pracy zawodowej czy po jej podjęciu powinien poznać kilka najważniejszych zasad:

  1. 3Otwartość jest gwarantem sukcesu. Otwartość na wszystkich i dla wszystkich, bo każda osoba może zostać klientem firmy i każdą należy traktować z należytym jej szacunkiem.
  2. Poufność –firma powinna zapewnić poufność wszelkich danych i tajemnicy dotyczącej składanych przez klienta zamówień. Klient pewny dyskrecji firmy będzie darzył ją większym zaufaniem i częściej do niej wracał. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje określone prawem.
  3. Bezstronność –asystent, doradzając klientowi nie kieruje się własnymi opiniami, wartościami i osądami. To klient jest w tej relacji najważniejszy i to on ma prawo decydować czego chce i jak chce to osiągnąć.
  4. Dbałość o klienta – asystent udzielając porad klientowi kieruje się tylko i wyłącznie jego dobrem, nie zaś interesem kogokolwiek innego.
  5. Rzetelność – każda informacja przekazana klientowi musi być prawdziwa i zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  6. Samodzielność klienta – asystent nie ma prawa podjąć żadnej decyzji samodzielnie. To klient sam dokonuje wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *